От началото на Юни 2011 г. в "Трактор" ООД е внедрена и работи Система за управление на качеството ISO 9001:2008

27.06.2011 г.


От началото на Юни 2011 г. в "Трактор" ООД е внедрена и работи Система за управление на качеството ISO 9001:2008, сертифицирана от Intertek. ISO 9001:2000 е един от най-популярните в света стандарти. Изискванията му се спазват от над 776 000 организации в 161 държави. ISO 9001 отдавна се е превърнал в международен еталон за управление на качеството в бизнес отношенията. Целта на стандарта е да подкрепи организациите в стремежа им за "управление на качеството".

Стандартът си е спечелил международна репутация като "основополагащия стандарт за системи за управление". "Система за управление" се отнася към структурата за управление на процесите и бизнес дейностите в организацията, която превръща входните ресурси в продукт или услуга, които удовлетворяват изискванията на клиентите за качество, съответстват на нормативните изисквания и отговарят на целите на организацията. Стандартът осигурява рамка от изисквания за управление, които позволяват на организацията да се фокусира върху изискванията на клиента, управлението на процесите и непрекъснатото усъвършенстване.

Още новини