Новини

В тази рубрика Вие ще откриете актуални новини, предстоящи и значими събития свързани с Трактор ООД. Тук ние ще Ви информираме за всяка новост в сферата на нашата работа.

Преход към кръгова икономика.

19.06.2024 г.

На 17.06.2024 г. “ТРАКТОР” ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз

Прочети още »

Технологична модернизация в предприятието

21.11.2023 г.

На 20.11.2023г. „ТРАКТОР“ ООД подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз ...

Прочети още »

Предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост

27.01.2023 г.

„ТРАКТОР“ ООД има подадено проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Прочети още »

Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност

20.09.2022 г.

ТРАКТОР ООД подписа договор BG16RFOP002-6.002-0042-C01 от 16.09.2022г.за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, с предмет изпълнение на проект: „Възстановяване

Прочети още »

Подкрепа за преодоляване последствията от COVID

05.02.2021 г.

ТРАКТОР ООД подписа договор BG16RFOP002-2.077-0037-C01 от 03.02.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката по проект: „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19".

Прочети още »

ТРАКТОР ООД получи от ИАНМСП своя ваучер №000054 на стойност 20 000 лв. за проект BG16RFOP002-2.083-0031

23.10.2020 г.

ТРАКТОР ООД получи от ИАНМСП своя ваучер №000054 на стойност 20 000 лв. за проект BG16RFOP002-2.083-0031

Прочети още »

Трактор ООД стартира производство на метални шкафове за амуниции за конен спорт.

14.09.2020 г.

Изработват се от стомана, използва се прахово боядисване с боя на цинкова основа за по-голяма трайност и устойчивост на различни атмосферни условия

Прочети още »

Политика по управление на качеството

14.05.2018 г.

Политика по управление на качеството Ръководството на „ТРАКТОР‛ ООД, в лицето на Управителя, официално декларира Политиката по управление на качеството, която се огласява, осъзнава, прилага и поддържа от всички служители и работници във фирмата.

Прочети още »

На 15.11.2017 г." Трактор" ООД подписа договор BG16RFOP002-3.001-0034-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката с предмет - изпълнение на проект: „Повишаване на енергийната ефективност в "Трактор" ООД‛.

22.11.2017 г.

Проектът е свързан с доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на фибролазерна машина 1 бр., която ще замени използваните в момента общо осем силно амортизирани и неенергийноефективни машини, които се използват за разкрой на ...

Прочети още »

Тръжна документация по ДБФП BG16RFOP002-2.001-0991-C01

19.05.2016 г.

Тръжна документация за изпълнение на ДБФП BG16RFOP002-2.001-0991-C01 за Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на машини: ОП1: CNC струг – 1бр., ОП2: Фрезова машина – 1бр., ОП3: Линия за прахово боядисване – 1 бр., ...

Прочети още »

Тръжна документация по ДБФП BG16RFOP002-2.001-0991-C01

28.03.2016 г.

Тръжна документация за изпълнение на ДБФП BG16RFOP002-2.001-0991-C01 за Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на абкант преса Пълната документация по процедурата на проекта се намира в раздел "Проекти": "Комплектоващи изделия за земеделска техника"

Прочети още »

Иновации и конкурентоспособност

17.02.2016 г.

ТРАКТОР ООД на 09.02.2016г. подписа договор BG16RFOP002-2.001-0991-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката с предмет изпълнение на проект: „Подобряване на производствения капацитет в Трактор ООД“.

Прочети още »

От началото на Юни 2011 г. в "Трактор" ООД е внедрена и работи Система за управление на качеството ISO 9001:2008

27.06.2011 г.

От началото на Юни 2011 г. в "Трактор" ООД е внедрена и работи Система за управление на качеството ISO 9001:2008, сертифицирана от Intertek. ISO 9001:2000 е един от най-популярните в света стандарти.

Прочети още »