Лазерно рязане

Дробометно почистване

ЩАНЦОВАНЕ, ПРОБИВАНЕ, ШЛАЙФАНЕ

ОГЪВАНЕ

ЗАВАРЯВАНЕ

ФРЕЗОВАНЕ И СТРУГОВАНЕ

ПРАХОВО И МОКРО БОЯДИСВАНЕ

КАЧЕСТВЕН КОНТРОЛ И СТАНДАРТИ

ФРЕЗОВАНЕ И СТРУГОВАНЕ

Новите фрезови и стругови машини с ЦПУ ни дават възможност да произвеждаме сложни детайли с отлично качество. Фирмата притежава универсални фрезови и стругови машини, които се използват за изработка на детайли с малки серии, ремонт на инструменти, изработка на единични бройки. 

Секцията СТРУГОВАНЕ е оборудвана с двадесет струга - обработващи до 2,5 м детайли, до 1,5 тона заготовки и до 600 мм диаметър. Два от тях са с по-дълги паралели, което позволява да се обработват по-дълги (4м) детайли. Два от струговете са с подобрена точност и се използват за сложни детайли и за уникално оборудване.  

Списъкът на стругове се покрива главно от модели C-13, C11MT, CYT-582 и C1M63. За тези стругове обикновено използваме допълнителното оборудване на Sandwik, смазочните материали на Shell и охлаждащите течности на Wurth. Използваме еднакви артикули за всички механични секции - фрезоване, пробиване и шлайфане.  

Секторът ФРЕЗОВАНЕ е оборудван с дванадесет фрези, които могат да обработват до 1,4 м детайли. Групата включва фрези с общо предназначение, които се използват за плоско фрезоване, канали, профили и рамки. Можем да обработваме и в трите равнини. Една от фрезовите машини има подобрени възможности и има по-голям размер на масата, по-широк спектър от допълнителни приспособления и разширен обхват на скоростта и подаванията.