Лазерно рязане

Дробометно почистване

ЩАНЦОВАНЕ, ПРОБИВАНЕ, ШЛАЙФАНЕ

ОГЪВАНЕ

ЗАВАРЯВАНЕ

ФРЕЗОВАНЕ И СТРУГОВАНЕ

ПРАХОВО И МОКРО БОЯДИСВАНЕ

КАЧЕСТВЕН КОНТРОЛ И СТАНДАРТИ

КАЧЕСТВЕН КОНТРОЛ И СТАНДАРТИ

Контролът на качеството в Трактор се извършва на всички нива и процеси - от получаване на суровините от доставчици, през оперативен контрол на производството и сглобяването на детайлите, до окончателния контрол на готовите продукти. Трактор ООД е сертифицирана по ISO 9001: 2008 от 2011 г. и ISO 50001: 2011 от 2018 г.